1.- OBJECTE DE LES CONDICIONS I PANELL DE CONTROL

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació dutos a terme pels usuaris “Client” de la plataforma oferida per part de AR MARKETING & MEDIA SLU. a través del seu lloc web https://www.getalink.com

Aquestes condicions romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del lloc web, tot això sense perjudici que AR MARKETING & MEDIA SLU. es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals així com qualsevol dels textos legals que es trobin en dit lloc web. En tot cas, l’accés al Lloc web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

El client es troba sotmès a les condicions generals vigents en cadascun dels moments de realitzar la contractació corresponent, no sent possible la contractació de servei algun sense la prèvia acceptació de les presents condicions generals de contractació.

El registre en la plataforma de GETALINK.COM et donarà accés a un Panell de Control en el qual podràs administrar el teu compte d’usuari i disposaràs d’un menú en el qual podràs fer constar la URL dels teus projectes i quantes enllaços dels contractats assignes a un projecte o a un altre. També podràs gestionar el teu saldo i la compra d’enllaços per dedicar a aquests projectes. Així mateix, podràs modificar les teves dades personals i consultar les factures i retirs realitzats en el cas de ser col·laborador i en el cas de ser anunciants podràs modificar les teves dades personals, gestionar les teves compres, veure afiliats, etc.

Què passa en cas de pèrdua del nom d’usuari i/o contrasenya? No t’amoïnis, ja que en el cas que no recordis la contrasenya assignada o la que hagis modificat posteriorment, podràs crear una contrasenya nova remetent un correu electrònic o fent ús del sistema de reseteig de contrasenyes amb el seu correu electrònic a través de l’apartat ¿Ha oblidat la seva contrasenya?.

2.- CONDICIONS D’ANUNCIANTS

El registre a la pàgina web com a anunciant es realitza de manera totalment gratuïta omplint el formulari de registre establert. El registre efectiu suposa l’acceptació d’aquestes condicions, per això, GETALINK.COM es reserva el dret a rebutjar en qualsevol moment el registre d’usuaris, perfils socials o de webs.

2.1.- Anunciants

 • Els anunciants, un cop donats d’alta a la plataforma, rebran un correu electrònic de confirmació per accedir al seu panell de control.
 • Per realitzar una publicació, primer és necessari realitzar un pagament o ingressar saldo al teu panell de control. Això podrà realitzar-se mitjançant Paypal, transferència bancària o mitjançant targeta de crèdit. En el cas de Paypal, se sumarà una petita comissió variable que depèn de la plataforma de pagament. Per al cas d’optar per la transferència, hauràs d’acompanyar justificant de pagament al següent correu info@getalink.com.
 • Es poden reemborsar els diners? Si, sempre que no s’hagi lliurat un contingut en un termini de 14 dies, el client podrà sol·licitar que es reemborsin els diners. En cas d’haver estat lliurada la URL final, no es podran tornar els diners sota cap concepte.
 • Per poder publicar un article, es garantirà normalment un mínim de 600 a 1000 paraules però únicament en el cas dels blogs, tota vegada que en mitjans no és possible realitzar aquest control, hauran de passar dos revisions per garantir la qualitat. No obstant això, aquesta quantitat de paraules podrà ser inferior per respondre a una intenció de cerca, característica essencial per al SEO.
 • Es pot suggerir el tema de l’article, així com la qualitat del mateix, en cas de no establir res a aquest efecte, no podrà reclamar més endavant que no es va escriure d’acord amb el que tenies estipulat, exigint per tant els màxims detalls possibles.
 • Els articles no solen trigar més de 7 dies laborables a publicar-se als mitjans, tot i que escapa del nostre control, al contrari que als blogs, on sí que exigim el compliment de les dates establertes.

3.- INTERVINENTS

El procés de contractació electrònica a través del lloc web https://www.getalink.com serà realitzat entre el “Client” i “AR MARKETING & MEDIA SLU..”

Tindran la consideració de “Client” en la seva condició d’anunciant o col·laborador del lloc web aquells consumidors que siguin persones físiques, que es registrin mitjançant el formulari establert omplint les seves dades de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, correu electrònic i contrasenya, i hagin realitzat el pagament corresponent per tenir accés a la plataforma.

Així mateix, dins del web es diferenciaran entre anunciants i col·laboradors.

Tindran la consideració d’anunciants i de col·laboradors aquells usuaris que compleixin amb les condicions de l’apartat 2.1.

4.- DRET D’EXCLUSIÓ

AR MARKETING & MEDIA SLU..” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

5.1 Formes de pagament

El pagament es realitzarà a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • Visa/Mastercard; l’usuari haurà de proporcionar el nom del titular de la targeta, el número, la data de caducitat i el CVV.

Tota la informació serà tramitada a través d’una passarel·la de pagaments externa a “AR MARKETING & MEDIA SLU..” Com a plataforma de pagament o el que comunament es coneix com a carret que serveix per accedir al pagament del mateix, es realitzarà mitjançant la plataforma TPV Virtual Redsys.

 • Transferencia bancaria.
 • PayPal.

6.- PROGRAMA D’AFILIATS

6.1 En què consisteix el programa d’afiliats?

AR MARKETING & MEDIA SLU..” posa a disposició de les persones que consideri convenient un programa d’afiliats que no té un altre objecte que la difusió i promoció de la plataforma en línia publicada en el Lloc Web a canvi d’una comissió per cada venda realitzada.

6.2 Com s’obté aquesta condició?

AR MARKETING & MEDIA SLU..” elegirà qui estimi oportú i pertinent per obtenir la condició d’afiliat.

AR MARKETING & MEDIA SLU..” oferirà un vincle a l’AFILIAT per poder identificar el Lloc Web d’aquest i la procedència del pagament en cas de realitzar-se alguna transacció mitjançant l’ús d’un enllaç d’AFILIAT quedant subjecte als termes i condicions del contracte.

Comissions d’afiliació i pagaments

Per cada venda que es realitzi com a conseqüència del programa d’afiliació, es pagarà una comissió pactada prèviament, prenent com a referència el preu del producte amb impostos inclosos, descomptant la comissió de la plataforma amb la qual es treballi.

Les comissions es pagaran a principis de cada mes i es devengaran quan s’hagi completat una comanda per part de l’usuari registrat a través de l’enllaç d’afiliació. El procés seria registre + compra + lliurament de l’URL final.

*Nota important per als afiliats.

Queda terminantment prohibit fer ús de la llicència personal per part d’un usuari diferent al que ha estat concedida, en cas contrari, perd a partir d’aquest moment la condició d'”Afiliat”, prohibint la entrada a l’àrea d’accés restringida, reservant-nos qualsevol acció legal que ens assisteixi en aras de depurar responsabilitats davant un possible delicte contra la propietat intel·lectual.

7.- PROGRAMA D’AFILIACIÓ

AR MARKETING & MEDIA SLU., per si mateixa o com a cessiória, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AR MARKETING & MEDIA SLU. o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per AR MARKETING & MEDIA SLU., serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AR MARKETING & MEDIA SLU.,

El CLIENT es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AR MARKETING & MEDIA SLU., Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se d’esborrar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AR MARKETING & MEDIA SLU.

8.- DRET DE DESISTIMENT

Al “Client”, sempre i quan no s’hagi lliurat la comanda per la qual va pagar, se li reconeix un dret de desistiment per un període de 14 dies, en el moment que s’hagi lliurat la URL per part del diari/blog i nosaltres al client, es perd el dret al reemborsament.

MECANISME PER EXERCIR EL DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a info@getalink.com establint en l’assumpte “devolució de (producte comprat)”.

Per això podrà utilitzar la següent plantilla:

Nom y cognom:___________________
Email de contacte:___________________
Producte adquirit:___________________

{{– –}} {{– –}} {{– –}}

Data de compra: ___________________
Mitjançant aquest escrit, sol·licito la devolució del producte/servici abans esmentat i demano el reembossament dels diners al següent número de compte.___________________
Product adquirit:___________________

9.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

AR MARKETING & MEDIA SLU. no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l’absència de fallada o interrupcions del servei ni que el Lloc Web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps per causes alienes al control de https://www.getalink.com o causes fortuïtes i/o de força major, virus, atacs informàtics i/o actuacions de tercers que ocasionin la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis així com altres causes imprevisibles com podrien ser el funcionament incorrecte d’internet.

10.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per AR MARKETING & MEDIA SLU. en la seva qualitat de responsable del tractament.

De la mateixa manera, i llevat que el client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Per donar-se de baixa de l’enviament de comunicacions publicitàries pot fer-ho enviant un correu electrònic a info@getalink.com.

Podràs dirigir les teves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a AR MARKETING & MEDIA SLU, Av. Sant Antoni, 67 Edf. Clau D’Or, Esc. 2 Anyos, Pis -6, Pta. 1, AD400 La Massana, Andorra, o al correu electrònic: info@getalink.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

11.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La dissolució del contracte de serveis pot ocorrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb AR MARKETING & MEDIA SLU. si no estàs satisfet amb el nostre servei.

AR MARKETING & MEDIA SLU. pot finalitzar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb AR MARKETING & MEDIA SLU. immediatament, sense previ avís ni responsabilitat, en cas que tu no compleixis les condicions aquí exposades.

Amb la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els Serveis cessarà immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, total o parcial, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada per AR MARKETING & MEDIA SLU.
 • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte.
 • Opinions falses i infundades amb ànim de desprestigiar al titular dels productes o serveis adquirits.
 • Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions.

La dissolució implica la pèrdua dels teus drets sobre el servei contractat.

12.- IDIOMA

L’idioma de les presents condicions i de la pàgina web està disponible en Català (Andorra), Espanyol (Espanya) i Anglès (Estats Units.)