1.- AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Podem garantir-li que es troba en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació.

1.1.- Dades identificatives del responsable

T’informo que:

 1. La denominació social del responsable és AR MARKETING & MEDIA SLU. amb NRT L-561228-F i domicili social a Av. Sant Antoni, 67 Edf. Clau D’Or, Esc. 2 Anyos, Pis -6, Pta. 1, AD400 La Massana, Andorra
 2. Email: info@getalink.com
 3. L’activitat social realitzada des de la web és la venda d’articles patrocinats.

1.2. Finalitat de la pàgina web.

A través de la pàgina web es vendran i oferiran articles patrocinats amb l’objectiu de crear una estratègia de linkbuilding.

Entre les opcions de registre, podràs triar una modalitat o totes dues, per la qual cosa podràs fer-ho tant en qualitat d’usuari o col·laborador, les condicions de les quals s’explicaran més endavant.

1.3. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, no obstant, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

En cas de registre a la pàgina, obtindràs la condició d’anunciant o col·laborador, en funció de l’opció per la qual hagis optat, les funcions de les quals són diferents unes de les altres.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1. Ús del lloc web i captura d’informació:

La pàgina web https://www.getalink.com d’ara endavant (EL LLOC WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de AR MARKETING & MEDIA SLU. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

 1. Incurrrir en activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 4. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El propietari del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el propietari del lloc web no serà responsable de les opinions vertides pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

1.4.2. Captura d’informació:

 • Formulari de contacte, on l’USUARI haurà de omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
 • Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció al lloc web amb els camps de nom i correu electrònic.
 • Formulari de venda, omplint l’USUARI els camps necessaris per a la venda amb els camps de nom, correu electrònic, adreça i DNI.
 • Cookies de seguiment, conforme a les normes establertes en la nostra política de cookies.
 • Navegació i adreça IP: En navegar per aquest lloc web, l’usuari facilita automàticament al servidor del lloc web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

En tot cas, AR MARKETING & MEDIA SLU es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web així com el present avís legal.

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AR MARKETING & MEDIA SLU per si mateix o com a cessiória, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AR MARKETING & MEDIA SLU. o bé dels seus llicenciants amb tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per AR MARKETING & MEDIA SLU. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del propietari del lloc web.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AR MARKETING & MEDIA SLU. Podrà visualitzar únicament els elements del lloc web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà de rebutjar suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de AR MARKETING & MEDIA SLU.

A través de la contractació del lloc web, accediràs amb una llicència d’ús, per això, queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos totes les accions civils i penals que ens assisteixen en aras de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incurrir en un delicte contra la propietat intel·lectual amb penes de presó de fins a 4 anys.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

AR MARKETING & MEDIA SLU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà aturades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, canvi de titular del lloc web el qual no vulgui responsabilitzar-se de mantenir els continguts, així com tampoc es fa responsable de possibles penalitzacions per part dels cercadors com a conseqüència dels serveis contractats.

4.- MODIFICACIONS

AR MARKETING & MEDIA SLU es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web sense previ avís, pudiendo canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats en el seu lloc web.

5.- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web hauran de sotmetre’s a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la previa autorització expressa del propietari del lloc web.
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el lloc web sense la seva previa autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervíncle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a AR MARKETING & MEDIA SLU, excepte autorització expressa d’aquesta.
 • L’establiment de l’hipervíncle no implicarà l’existència de relacions entre AR MARKETING & MEDIA SLU i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de AR MARKETING & MEDIA SLU dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • AR MARKETING & MEDIA SLU no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervíncle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
 • El lloc web pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
 • AR MARKETING & MEDIA SLU no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, legalitat, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per AR MARKETING & MEDIA SLU i que resultin accessibles a través de AR MARKETING & MEDIA SLU.

6.- DRET D’EXCLUSIÓ

El propietari de la web es reserva el dret a negar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7.- GENERALITATS

AR MARKETING & MEDIA SLU perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

AR MARKETING & MEDIA SLU. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9.- RECLAMACIONS I DUBTES

AR MARKETING & MEDIA SLU informa que existeixen fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a info@getalink.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal adreçat a: AR MARKETING & MEDIA SLU, Av. Sant Antoni, 67 Edf. Clau D’Or, Esc. 2 Anyos, Pis -6, Pta. 1, AD400 La Massana, Andorra

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre AR MARKETING & MEDIA SLU i l’USUARI es regirà per la normativa andorrana vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.